Məhsullar

NATIONAL MILITARY TECHNOLOGY GROUP

INNOVATIVE, EFFECTIVE, PROVEN

IMPACT-700

Pilotsuz uçuş sistemi (PUS)

Orca USV

Pilotsuz sürətli qayıq

RAMBOW UGV

Yüksək keçidli heyətsiz avtomobil (YKHA)

MERLOW

Pilotsuz uçuş zərbə sistemi

məhsullar

Şirkətin elmi və istehsal potensialı yüksək texnologiyalı məhsullar hazırlamağa və tədarük etməyə imkan verir.