Məhsullar

RAMBOW UGV

RAMBOW UGV

Yüksək keçidli heyətsiz avtomobil (YKHA)

Çoxməqsədli sistem:
Atəş dəstəyi – pulemyotlar / raketlər;
Sərhədlərin / obyektlərin mühafizəsi;
İSR əməliyyatları;
Logistika təminatları;
Tibbi təxliyyə;
Xüsusi tapşırıqlar.

Ətraflı